De financiële administratie is het kloppend hart van uw onderneming.


Zonder betrouwbaar inzicht over de inkomsten en uitgaven is een onderneming stuurloos. Wij kunnen u helpen uw financiële administratie zo helder en efficiënt mogelijk in te richten. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om ons het werk te laten doen.

Tot onze werkzaamheden behoren o.a.: Factureren, vaste activa, eventuele cbs aangiften, verwerken inkoop- en verkoop facturen (grootboek), verwerken bank, kas giro boek, memoriaal, debiteuren en crediteuren beheer, btw en ic aangiften, alle overige administratieve of bedrijfsspecifieke werkzaamheden. Opmaken balans en winst- en verliesrekening. Opmaken jaarrekening en aangifte IB.

Verder kan TRIZ Administratie bemiddelen tussen u en de belastingdienst, kredietinstanties, bedrijfsverenigingen, banken en verzekeringen.

• • •
Rodezand 21 • 3421 BA Oudewater
06-20527083 • triz@kpnmail.nl